27. Oklahoma – Oklahoma!
Previous: 26. Change of Scene     |     Next: 28. Oklahoma – Encore